Redakcja

Wydawca:
Kwidzyńśkie Towarzystwo Kulturalne
ul. Katedralna 18, 82-500 Kwidzyn
http://ktk.ckj.edu.pl, e-mail: kulturalne@wp.pl

Zespół redakcyjny:
Justyna Liguz
Andrzej Rezulak
Anna Biskupska

Kolportaż pisma: Robert Biskupski